SCAN 9930

Multivalutni detektor falsifikata novca + printer serijskih brojeva

Proverava ispravnost novčanica i detektuje falsifikate US Dolara i EVRA.
Automatsko setovanje na USD i EVRO.

Funkcije:
Detektor proverava autentičnost novčanica svih denominacija USD i EVRA.
Brzina provere je 90 novčanica u minuti.

Za proverene autentične novčanice
Na displeju detektora se istovremeno sa proverom na falsifikate prikazuje sledeće:
denominacija valute,
serijski broj autentičnih novčanica,
ukupan iznos proverenih novčanica.

Na printu se štampa:
Denominacija valute
Serijski broj autentičnih novčanica
Apoenska struktura proverenih autentičnih novčanica
Broj komada novčanica od svake denominacije
Ukupan iznos svake denominacije
Ukupan iznos proverenog novca
Ukupan broj proverenih novčanica
Datum Sat i minut provere

Važno: Print se štampa u duplikatu ( 1 primerak za primaoca i 1 primerak za davaoca novca)


Za sumnjive i neispravne novčanice
Neispravne i sumnjive novčanice aparat vraća,
njih ne upisuje u broj proverenih komada,
ne prikazuje njihove serijske brojeve na displeju
ne štampa njihove serijske brojeve na printu,
tako da je greška potpuno izbegnuta.

Aparat je pouzdan, kvalitetan i jednostavan za rad.

Prokić BEOPAN

063 20 40 81

početak