DETEKTOR USD NOVČANICA

MAGNER 200/DORS 200

 

Detektor za proveru, brojanje i sabiranje USD novcanica

 Aparat za detekciju falsifikata novcanica US dolara,

koji vrši mnogobrojne provere i operacije:

-Spektralna analiza za proveru parametara mastilakorišcenog za štampanje US banknota;
-Opticka provera dimenzija novcanica;
-Provera prisustva magnetskih znakova i pozicioniranje istih;DORS 200 M1
-Infrared detekcija;
-Identifikovanje denominacije US dolara;
-Brojanje i sumiranje proverenih novcanica;
-Displej sa rezultatom;
-Velika brzina od 80 kom/min
-Zvucni alarm;
-Displej za prikazivanje koda greške;

Brz, jednostavan i pouzdan aparat!

Sedmocifreni LCD displej daje podatke o:

=denominaciji i kolicini apoena
=ukupnom broju komada proverenih novcanica
=ukupan iznos po svakoj vrsti apoena
=ukupan iznos ( ukupna vrednost) proverenih novcanica
= kod greške

 

Prokic BEOPAN: 063 20 40 81 dostupan 24 sata

pocetak