DETEKTOR FALSIFIKATA DORS-131

Opcija: M1

 

Provera isparvanosti domaćih (DINARSKIH) i stranih novčanica (EVRO, US DOLAR, itd), potom čekova, kreditnih kartica i dr.

Karakteristike:
- UV detektor velike osetljivosti (za dianre i sve svetske valute)

- Dužina bele transmitovane svetlosti kroz novčanicu meri pouzdano prisustvo:
vodenog žiga ;
zaštitnih filamenata i traka ;
koincidencu kodiranih slika i znakova;
poziciju lika i naličja novčanice u odnosu jednog na drugo.

- Skala meri širinu novčanice
- Skala meri dužinu novčanice

Izvanredan, pouzdan detektor, malih dimenzija, male potrošnje, kvalitetan, lepog i ergonomskog dizajna.

 

Prokic BEOPAN: 063 20 40 81 dostupan 24 sata

pocetak