NOVO! NOVO! NOVO!

MAGNER 100

MAŠINA ZA BROJANJE I SORTIRANJE PAPIRNOG NOVCA
RSD, EUR i US$

Identifikacija falsifikata novčanica RSD, EUR i US$
Brojanje po vrednosti mešanih novčanica RSD, EUR i US$
Sabiranje u total - Memorisanje
Programiranje
PC kompatibilna

MAGNER 100
   

Početak